Send To Printer

S2 Boy's U12 (2019/20) Born on or after 1/1/2008 Schedule

LeagueDateHome AwayTime/StatusVenueGame TypeOfficials
S2 Boy's U12 (2019/20) Born on or after 1/1/2008 Fri-Jan 24   Oak White Capolari 9 - 6 Oak Black Kostellis Complete Indoor Field 2 Regular 
S2 Boy's U12 (2019/20) Born on or after 1/1/2008 Fri-Jan 24   Oak Blue Capolari 6 - 8 Oak Gray Kostellis Complete Indoor Field 2 Regular 
S2 Boy's U12 (2019/20) Born on or after 1/1/2008 Fri-Jan 31   Oak Black Kostellis 12 - 8 Oak Gray Kostellis Complete Indoor Field 2 Regular 
S2 Boy's U12 (2019/20) Born on or after 1/1/2008 Sat-Feb 1   Oak Blue Capolari 5 - 8 CFC Valley Boys 2008 Complete Indoor Field 2 Regular 
S2 Boy's U12 (2019/20) Born on or after 1/1/2008 Fri-Feb 7   Oak Blue Capolari 2 - 8 Oak Black Kostellis Complete Indoor Field 2 Regular 
S2 Boy's U12 (2019/20) Born on or after 1/1/2008 Sat-Feb 8   Oak White Capolari 7 - 9 CFC Valley Boys 2008 Complete Indoor Field 2 Regular 
S2 Boy's U12 (2019/20) Born on or after 1/1/2008 Fri-Feb 14   Oak Gray Kostellis 11 - 10 Oak White Capolari Complete Indoor Field 2 Regular 
S2 Boy's U12 (2019/20) Born on or after 1/1/2008 Sat-Feb 15   Oak Black Kostellis 5 - 10 CFC Valley Boys 2008 Complete Indoor Field 2 Regular 
S2 Boy's U12 (2019/20) Born on or after 1/1/2008 Tue-Feb 18   Oak White Capolari 13 - 11 Oak Blue Capolari Complete Indoor Field 2 Regular 
S2 Boy's U12 (2019/20) Born on or after 1/1/2008 Fri-Feb 21   CFC Valley Boys 2008 9 - 5 Oak Gray Kostellis Complete Indoor Field 2 Regular 
S2 Boy's U12 (2019/20) Born on or after 1/1/2008 Fri-Feb 28   Oak Black Kostellis 6 - 10 Oak Gray Kostellis Complete Indoor Field 2 Regular 
S2 Boy's U12 (2019/20) Born on or after 1/1/2008 Sat-Feb 29   CFC Valley Boys 2008 5 - 7 Oak Blue Capolari Complete Indoor Field 2 Regular 
S2 Boy's U12 (2019/20) Born on or after 1/1/2008 Fri-Mar 6   Oak Black Kostellis 4 - 12 Oak Blue Capolari Complete Indoor Field 2 Regular 
S2 Boy's U12 (2019/20) Born on or after 1/1/2008 Sun-Mar 8   CFC Valley Boys 2008 9 - 8 Oak White Capolari Complete Indoor Field 1 Regular